Ing. Iveta Valkovičová – úradné preklady – taliančina, srbčina, chorvátčina, čeština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyktaliansky, český, chorvátsky, srbský
Adobe Photoshop PDF
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceKošice
Telefón0903 848 032
E-mailv_iveta@yahoo.it
Vlastný webivprolingua
Tlmočenie (nie úradné)áno
Dostupnosťdodávky poštou na celom území SR, aj do zahraničia
Cena - súdne preklady20 EUR/ normostrana
Cena - nesúdne preklady13 EUR/ normostrana alebo dohodou podľa náročnosti
Cena za tlmočenie (nesúdne)25 EUR/ hodina
PoznámkaPrekladateľ má 25-ročnú prax v prekladaní a tlmočníctve. Pôsobí v Taliansku, v Bologni, a v Košiciach.
Je k dispozícii aj pre tlmočenie v zahraničí.

Košice, srbčina, taliančina, chorvátčina, čeština
uradne preklady, úradné preklady, tlmočenie