Ing. Iveta Valkovičová – úradné preklady – taliančina, srbčina, chorvátčina, čeština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyktaliansky, český, chorvátsky, srbský
Adobe Photoshop PDF
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceKošice
Telefón0903 848 032
E-mailv_iveta@yahoo.it
Vlastný webivprolingua
Tlmočenie (nie úradné)áno
Dostupnosťdodávky poštou na celom území SR, aj do zahraničia
Cena - súdne preklady20 EUR/ normostrana
Cena - nesúdne preklady13 EUR/ normostrana alebo dohodou podľa náročnosti
Cena za tlmočenie (nesúdne)25 EUR/ hodina
PoznámkaPrekladateľ má 25-ročnú prax v prekladaní a tlmočníctve. Pôsobí v Taliansku, v Bologni, a v Košiciach.
Je k dispozícii aj pre tlmočenie v zahraničí.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad taliančina, úradný preklad srbčina, úradný preklad chorvátčina, úradný preklad čeština, overený preklad