Mgr. Kornelia Chrisafidu – úradné preklady – gréčtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykgrécky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaMgr. Kornelia Chrisafidu
x...........................................................................................
Adresa / miesto práceDvorská cesta 25
940 01 Nové Zámky
KrajNitriansky
Telefón0908 080 852
E-mailkchrisafi@azet.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, francúzsky
Cena - úradné preklady22,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácieNarodila som sa v r.1980 zo zmiešaného grécko-slovenského
manželstva. Skončila som štúdium na Filozofickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne - odbor novogrécky jazyk a
literatúra, francúzsky jazyk a literatúra. Opakovane som absolvovala
odborné jazykové stáže na univerzitách v Aténach a Thessalonikách.

nové zámky, gréčtina, jazyk grécky, grécko, grécky
uradne preklady a tlmocenie