Dnes je 15. 08. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Mgr. Eli Kanova Vanyova - úradné preklady a tlmočenie - bulharčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykbulharský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceTolstého 9, 811 06 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón+421 949 401 154
E-mailpreklady@bulharcina.sk
Vlastný webwww.bulharcina.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, český, ruský
Cena - úradné preklady21,58 €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana
Cena za tlmočenie19,92 €/hod
Zľavydohodou
Ďalšie informácieNarodila som sa 10. júla 1980 v Sofii, Bulharsko, kde som vyštudovala
základnú a strednú školu. Odbor Slovenský jazyk a literatúru som ukončila
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v máji roku 2005.
Do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo
spravodlivosti SR som bola zapísaná dňa 27. novembra 2007.
Okrem bulharčiny ovládam angličtinu, ruštinu a češtinu.
Viac informácií nájdete na www.bulharcina.sk

bratislava, bulharčina,
úradné preklady a tlmočenie, overene preklady, overené preklady, súdne tlmočenie, bulharsko


Inzercia
top domény na predaj