Mgr.art. Zuzana Kyseľová – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaZuzana Kyseľová
Adresa / miesto práceSuchá nad Parnou 695
919 01 Suchá nad Parnou
KrajTrnavský
Telefón0908 767 825
E-mailzuzana.kyselova@gmail.com
Vlastný webwww.tlmocenie-preklad.sk/
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady11,50 €/normostrana
Cena za tlmočenie
Zľavydohodou
Ďalšie informácieviac informácií na mojej webovej stránke www.tlmocenie-preklad.sk/

suchá nad parnou, trnava, angličtina,
uradne preklady, úradné preklady