Ing. Martin Zambor, MBA – úradné preklady a tlmočenie – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaMartin Zambor
Adresa / miesto prácePalkovičova 18
821 08 Bratislava
KrajBratislava, Ružomberok
Telefón0905 324 185
E-mailmartin@zambor.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
český
Tlmočenie (nie úradné)áno
Referencie, klientelaReferencie na požiadanie
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10 - 20 €/normostrana
Cena za tlmočenie25 - 40 €/hod
Ďalšie informácieŠpecializácia: obchodné a rodinné právo, ekonómia a financie, banky, podielové
fondy, kapitálové trhy, telekomunikácie, IT
Preklady: listiny k dvom emisiám vládnych dlhopisov, konania na ECHR, rozsudky,
regulácia v oblasti telekomunikácií, znalecké posudky, rôzne zmluvy...

Tlmočenie: rozhodcovské konanie v zahraničí, stretnutia veľvyslancov
s prezidentom SR, tlačové konferencie, valné zhromaždenia, semináre pre sudcov,
odborné konferencie, súdne konania, výsluchy...

bratislava, ružomberok, angličtina,
uradne preklady, úradné preklady, prekladateľ, súdny prekladateľ