Ing. Martin Zambor, MBA – úradné preklady a tlmočenie – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaMartin Zambor
Adresa / miesto prácePalkovičova 18
821 08 Bratislava
KrajBratislava, Ružomberok
Telefón0905 324 185
E-mailmartin@zambor.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
český
Tlmočenie (nie úradné)áno
Referencie, klientelaReferencie na požiadanie
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10 - 20 €/normostrana
Cena za tlmočenie25 - 40 €/hod
Ďalšie informácieŠpecializácia: obchodné a rodinné právo, ekonómia a financie, banky, podielové
fondy, kapitálové trhy, telekomunikácie, IT
Preklady: listiny k dvom emisiám vládnych dlhopisov, konania na ECHR, rozsudky,
regulácia v oblasti telekomunikácií, znalecké posudky, rôzne zmluvy...

Tlmočenie: rozhodcovské konanie v zahraničí, stretnutia veľvyslancov
s prezidentom SR, tlačové konferencie, valné zhromaždenia, semináre pre sudcov,
odborné konferencie, súdne konania, výsluchy...

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad ružomberok, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina