Mgr. Iveta Mesarošová – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
FotografiaMesarošová Iveta
Adresa / miesto práceĽudovíta Okánika 8
949 01 Nitra
KrajNitriansky
Telefón0907 529 448
E-mailivetaku@hotmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10,- až 14,- €/normostrana
Zľavydohodou
- zľava na úradný preklad listín rovnakého typu.
Množstevná zľava pri objednávke nad 5 NS.
Ďalšie informácieodbornosť - ústretovosť - spoľahlivosť

nitra, angličtina
uradne preklady