Dnes je 19. 10. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Mgr. Milada Major - úradné preklady - angličtina, čeština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický, český
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaMilada Major
Adresa / miesto práceŠtefánikova 23
811 05 Bratislava-Staré Mesto
KrajBratislavský
Telefón0903 257 298
E-mailmilada.major@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
francúzsky
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladySK <-> CZ: 13,28 €/normostrana
SK <-> EN: 19,92 €/normostrana
CZ <-> EN: 26,56 €/normostrana
(podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky č. 491/2004 Min. spravodlivosti SR)
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniemin. 25 eur/hodina
Zľavydohodou

bratislava, angličtina, čeština,
uradne preklady, úradné preklady, tlmočenie