Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Mgr. Zuzana Vašková - úradné preklady - angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceBratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 286 689
E-mailvaskova.preklad@gmail.com
Skúsenostimarketing a PR v oblasti auditu, daní a poradenstva,
obchodno-právne texty, problematika nelegálnej migrácie,
sociálna problematika
ReferencieOdvodový bonus – zmena paradigmy (zo slovenčiny do angličtiny)
http://web.sulik.sk/index.php?section=6&subsection=8
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana
Zľavydohodou

sereď, angličtina, anglický jazyk,
uradne preklady, úradná prekladateľka


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.