Ing. Erika Weiterschütz – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaErika Weiterschütz
Adresa / miesto práceBakossova 3B, Banská Bystrica
KrajBanskobystrický
Telefón0907 582 786
E-mailerika_mec@yahoo.com
Vlastný webwww.uradnyprekladbb.sk
KvalifikáciaCertifikát BEC Vantage –Business English Certificate – certifikát
obchodnej angličtiny
Certifikát Cambridge CELTA – Certificate in English Language
Teaching to Adults – prestížny medzinárodne uznávaný certifikát,
ktorý je zárukou vysokého štandardu a fundovanosti učiteľa
Certifikát Cambridge CPE – Certificate of Proficiency in English
– osvedčuje dosiahnutie najvyššej (C2) úrovne anglického jazyka
v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
ktorá je porovnateľná s úrovňou znalosti angličtiny vzdelaného
rodeného hovoriaceho
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odborného minima udelené Ústavom
súdneho inžinierstva v Žiline
Osvedčenie o absolvovaní špecializačného inovačného štúdia v odbore
PREKLADATEĽSTVO – ODBORNÝ PREKLAD v anglickom jazyku udelené
Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
Osvedčenie o vyhovení v rámci odbornej skúšky prekladateľa v odbore
anglický jazyk udelené Tlmočníckym ústavom v Košiciach
Referencie, klientelaIng. Michaela Padúchová – stewardka v Emirates Airlines
Pred nástupom do práce v Saudskej Arábii som potrebovala
úradné preklady rodných listov a niekoľkých lekárskych správ.
Preklady boli vypracované včas a v dostatočnej kvalite, aby
som bola do zamestnania prijatá. V prípade potreby expresných
prekladov som sa stretla s ústretovosťou a promtnosťou.


MUDr. Matúš Kuniak – neurochirurg v Univerzitnej nemocnici
v Bratislave

Súčasťou dokumentácie, ktorú bolo potrebné predložiť pred nástupom
na niekoľkomesačné odborné stáže v Anglicku a USA boli preklady
diplomu a rôznych potvrdení o vykonávaní lekárskej praxe. Preklady
od Ing. Weiterschütz boli porovnateľné s prekladmi, ktoré som si
dal vypracovať v Medzinárodnej prekladateľskej kancelárii v Londýne.
Cena bola samozrejme prijateľnejšia, bez úbytku kvality a bez zdĺhavého
čakania. Vrelo Ing. Weiterschütz odporúčam, akékoľvek ďaľšie preklady,
ktoré budem potrebovať, celkom určite nechám vyhotoviť v jej kancelárii.
Cena - úradné preklady10,- až 19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10,- až 15 €/normostrana
Zľavyvždy
Ďalšie informáciePôsobím v Banskej Bystrici aj v celej SR, info na www.uradnyprekladbb.sk,
som dostupná každý deň od 8:00 - 20:00, prekladám nasledovné dokumenty:
• certifikáty, vysvedčenia, diplomy
• matričné dokumenty – rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy
• súdne rozhodnutia
• zmluvy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra
• iné dokumenty

banska bystrica, angličtina
uradne preklady