Mgr. Tomáš Dobrotka – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický a nemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
FotografiaÚradný prekladateľ
Adresa / miesto prácePrievidza, Partizánske,
Bánovce nad Bebravou
KrajTrenčiansky
Telefón0949 711 404
E-mailuradnypreklad@zoznam.sk
ŠpecializáciaŠpecializujem sa na oblasť práva,
ekonómie a dopravy/logistiky.
Okrem toho pôsobím aj ako externý prekladateľ pre Európsku
úniu (preklady usmernení, vykonávacích nariadení,
atď. z anglického do slovenského jazyka).
Iné jazyky (nie úradne)nemecký
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10-13 €/normostrana
(podľa typu textu)
Zľavydohodou
Detaily zľavy:pre stálych klientov
Ďalšie údaje:Som vyštudovaný prekladateľ (Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický jazyk a nemecký jazyk)s dlhoročnou
praxou v odbore a celoslovenskou pôsobnosťou.
Venujem sa výhradne prekladateľskej činnosti. Špecializujem sa na oblasť práva,
ekonómie a dopravy/logistiky.
Okrem toho pôsobím aj ako externý prekladateľ pre Európsku úniu (preklady
usmernení, vykonávacích nariadení, atď. z anglického do slovenského jazyka).
Pracujem na živnosť

prievidza, bánovce, partizánske, angličtina, nemčina
uradne preklady