Ing. Perla Farkašová, CSc. – úradné preklady a tlmočenie – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceSasinkova 7, 900 21 Svätý Jur
Kraj, okresBratislavský, okr. Pezinok
Telefón02 4497 1243

0904 897 072
E-mailfarkasj@mail.viapvt.sk
perla.farkasova@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočenie19,92 €/hod
Zľavydohodou

svätý jur, pezinok, angličtina,
uradne preklady, úradné preklady a tlmočenie