Mgr. Lenka Hroncová – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceFlöglova 2
811 05 Bratislava

Ľuborčianska 1056/50
914 41 Nemšová
KrajBratislavský, Trenčiansky
Telefón0948 001 644
E-mailpreklady@lenkakostialova.sk
Vlastný webwww.lenkakostialova.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
český, francúzsky
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10 - 12 €/normostrana
Cena za tlmočenie25 - 30 €/hod
Zľavydohodou
Ďalšie informácieŠpecializácia: medicína, IT, právo, marketing

Stránka: www.lenkakostialova.sk, najnovšie vystupujem pod názvom
Way2translation, s.r.o.

banská bystrica, angličtina,
uradne preklady, úradné preklady